Dag 1 "Ro i hovedet"

• Kl. 9.00 velkomst og introduktion, kort gennemgang af kurset

• forventningsafstemning, logbog og "strategier"

• kl. 10.30 Meditation og afspændingsøvelser

• Kl. ca. 12.30 Frokost

• Kl. 13.30 Mindfull walking

• Kl. 14.30 Eftermiddagsthe og afrunding af dagen .

Der tages forbehold for ændring i programmet.

Dag 2. "Ro i hovedet"

kl. 9.00  Velkommen til dag 2

kl. 9.30   Meditation + afspændings øvelser

kl. 11.00 "10 gode stressråd"  

kl. 12.00  Ud i naturen - sanseøvelser - positiv tænkning - spisning i det grønne (Hvis                        vejret tillader det)

kl. 14.30 Eftermiddagsthe og evaluering samt individuel aftale om opfølgning

Tak for denne gang

Der tages forhold for ændringer i programmet.